Lot 281

A Kashan Carpet

R4 000 - R6 000

Lot 282

A Wool Carpet, Modern

R600 - R900

Lot 284

An Afghan Runner

R1 200 - R1 800

Lot 285

A Mashed Carpet

R5 000 - R8 000

Lot 286

A Baluch Carpet

R1 400 - R1 800

Lot 287

A Baluch Runner

R1 800 - R2 400

Lot 288

An Afghan Rug

R1 000 - R1 500

Lot 289

A Tabriz Carpet

R10 000 - R15 000

Lot 290

An Ardebil Carpet

R4 500 - R6 500

Lot 291

An Afghan Runner

R1 400 - R1 800

Lot 292

An Afghan Carpet

R2 500 - R4 500

Lot 293

An Afghan Runner

R1 400 - R1 800

Lot 294

A Persian Style Carpet, Modern

R3 500 - R5 500

Lot 295

A Baluch Runner

R1 200 - R1 800

Lot 296

A Karachi Rug

R1 000 - R1 500

Lot 297

A Karachi Rug

R1 000 - R1 500

Lot 298

A Tabriz Carpet

R10 000 - R15 000

Lot 299

A Baktiar Carpet

R2 200 - R2 800