Lot 5

Strydom, Matthys J

Gerard de Leeuw

Die oplaag is beperk tot 500 eksemplare, almal deur die kunstenaar geteken, Hierdie boek is nommer: 208

R450 - R550